Випуск 16. 2009 р. Одеський національний политехнічний університет

Інтелігенція і влада


Випуск 15. 2009 р., серія: Історія

Збірник призначений для науковців, аспірантів, студентів історичних спеціальностей, краєзнавців, музейних працівників та всіх, хто цікавиться історією України.

Громадсько політичний науковий збірник   

Шановні читачі   

Зміст   

Содержание   

Сontent   

Бодров Ю.І.
Умансько-липовецьке сільськогосподарське товариство про приватновласницьке землеволодіння регіону початку ХХ ст.

Бойков О.Ю.
Православна ідея та український національний рух півдня України в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.

Гончарук Т.Г.
Проекти організації транзитної торгівлі через дунайські порти російської імперії у 1820-1830-х рр.

Губенко І.Я., Драч О.О.
Вища жіноча медична освіта в російській імперії: народження ідеї та суспільна реакція

Клапчук В.М.
Тваринництво гуцульщини другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст.

Федоренко С.А.
Організація та функціонування закладів духовного відомства в ХІХ - на початку ХХ ст. (на прикладі Полтавської Єпархії)

Хитровська Ю.В.
Вплив національної політики російського самодержавства на стосунки між православним духовенством правобережної України та єврейським населенням наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.

Циганенко Л.Ф.
Інкорпорація Бессарабського боярства до стану російського дворянства (перша половина ХІХ ст.)

Чанцов І.М.
Дунайські князівства та політика Франції 1856-1870 рр. (за матеріалами російської публіцистики)

Барцьось В.В.
Змагання народного руху україни за втілення програмних положень в соціальноекномічній сфері української держави (кінець 80-х - 90-х рр. ХХ ст.)

Доброжанський С.О.
"Руська бесіда" часів Руминського панування (1918-1940)

Кіндрачук Н.М. (Дяченко)
Внесок народного руху України у прийняття Верховною радою України "Декларації про державний суверенітет України"

Мардаренко О.В.
НРУ та формування громадянського суспільства в Україні

Мартинюк Я.М.
Господарська діяльність органів самоврядування на Волині (1921-1939 рр.)

Михальчук О.Л.
Вплив державної політики на навчально-виховний процес сільських шкіл Волині у 1960-1980-х рр.

Міщанин В.В.
Закарпатська молодь в школах ФЗН: навчання чи змушена міграція?

Овсієнко С.Л.
Фракція народного руху у Верховній раді України (1998 - початок 1999 рр.)

Сушик І.В.
Формування вчительських кадрів загальноосвітніх шкіл Волині у 40-50-х рр. ХХ ст.

Кривдіна І.Б.
Політична діяльність В`ячеслава Чорновола та її зв`язок з народним рухом України (1989-1999 рр.)

Цинова М.В.
До питання про діяльність історичних науковоосвітніх організацій Української діаспори США другої половини ХХ ст.

Чорна Л.М.
Культурне життя національних меншин Києва (1920-ті - перша половина 1930-х рр.)

Шановська О.А.
Роль інтелігенції у створенні громадсько-політичних організацій у добу перебудови

Антонішина Т.П., Мельничук І.П.
Національні погляди В. Жаботинського

Шалашна Н.М.
До висвітлення постаті маловідомого українського історика Олексія Івановича Маркевича

Вісин В.В.
Джерельна база дослідження українського кооперативного руху у Волинському воєводстві в 20-30-х рр. ХХ ст.

Караульна О.М.
Трактування процесів націогенези в науковому доробку І. Лисяка-Рудницького

Келембет С.М.
До питання про шлюбно-династичні зв`язки Ярослава Мудрого

Міщук С.М.
Внесок вчених історико-філологічного інституту князя Безбородька в ніжині у дослідження рукописних пам`яток: друга половина ХІХ - 10-ті рр. ХХ ст.

Повзун Л.І.
Народно-інструментальне виконавство в контексті музичної культури України

Шологон Л.І.
Джерела про життєвий шлях, громадську та наукову діяльність академіка Кирила Студинського (1869-1941 рр.) у фондах центрального державного історичного архіву України у м. Львові

Рецензії

Наші автори

Наукове видання

Вгору

Copyright © 1998-2009 Odessa State Polytechnic University. All Rights Reserved.