Випуск 16. 2009 р. Одеський національний политехнічний університет

Інтелігенція і влада


Випуск 16. 2009 р., серія: Історія

Збірник призначений для науковців, аспірантів, студентів історичних спеціальностей, краєзнавців, музейних працівників та всіх, хто цікавиться історією України.

Громадсько політичний науковий збірник   

Шановні читачі   

Зміст   

Содержание   

Сontent   

Богатчук С.С.
Підготовка кадрів залізничників в Україні (Друга половина ХIX - початок ХХ ст.)

Гончарова Н.О.
Прояви студентського та учнівського руху в Україні у період революційного піднесення (1910 - 1914 рр.)

Донченко П.С.
ІІІ-ІV Державні думи та ліберали України

Драч О.О.
Вища жіноча освіта в Російській імперії і другій половині ХІХ ст.: Мотивація, динаміка та соціально-демографічні характеристики курсисток

Федорченко О.В.
Кадрова політика в державних осілих поштових і поштово-телеграфних установах півдня України у 1914 - 1917 рр.

Шевченко А.М.
Експорт промислової продукції з портів півдня України наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.

Делібалтова Ю.В.
Історія створення органів міліції на півдні України у 20-ті рр. ХХ ст.

Дем`янчук Т.Д.
Функціонування кримінально-виконавчої системи НКВС в умовах масових репресій проти населення західноукраїнських земель у 1939-1941 рр.

Діденко Ю.В.
Державотворчі ініціативи депутатів народного руху України у сфері міжнародних відносин

Женгал К.В.
Розбудова профспілкового руху України в роки незалежності

Іващенко А.Г.
Перебіг початкового етапу Української приватизації в 1991 - 1994 рр. (на прикладі львівської області)

Кучерук М.С.
Участь народного руху України у парламентських виборах 2002 року

Муратова О.В.
Проблема мовного чинника у виникненні літературного шістдесятництва в Україні

Овсієнко С.Л.
Законотворчі ініциативи рухівців у 1999 - на початку 2002 рр.

Осіпов В.М.
Голодомор 1932 - 1933 років у документах СБУ

Цинова М.В.
До історії створення шкільної ради при українському конгресовому комітеті америки

Барвінська П.І.
Історик та політика: з життя діяльності Ганса Уберсбергера

Бачинська О.А.
Діяльність генерал-майора Івана Гангардта на чолі дунайського козацького війська

Кривдіна І.Б.
Політична діяльність В`ячеслава Чорновола та її зв`язок з народним рухом України (1989-1999 рр.)

Гончарук Т.Г.
Південна Україна на сторінках журналу "Экономический указатель" 1857-1861 рр.

Івлєва Я.А.
Духоборська секта таврійської губернії в першій половині ХІХ століття: Історіографічний аспект

Марченко О.М.
До проблеми визначення історико-етнографічних районів: Степове побужжя

Саманцов О.П.
Висвітлення забезпечення робітників Кам`яновугільної промисловості Донецько-придніпровського економічного регіону кінця ХІХ - початку ХХ ст. житлом в промисловій статистиці початку ХХ ст.

Струченков О.В.
Матеріали національного архівного фонду України як джерело вивчення історії інженерно-технічнох інтелігенції Донбасу в 1928-1940 рр.

Тропіна А.А.
Джерельна база досліджень політики коренізації в Криму на початку ХХ ст.

Тхоржевська Т.В.
До питання про "Картину Світу" Українських селян "Південно-західного краю" (за матеріалами експедиційних досліджень Павла Чубинського)

Уварова О.О.
Створення та діяльність Одеської "Піклувальної комісії над румелійськими переселенцями". 1830-1831 рр. (За матеріалами державного архіву Одеської області)

Шановська О.А.
Словникові дефініції терміну "Нтелігенція": ретроспективний аналіз

Ярмошик І.І.
Сторінки історії Кременецкої гімназії у висвітленні професора Варшавського університету Теодора Вежбовського

Рецензії

Наші автори

Наукове видання

Вгору

Copyright © 1998-2009 Odessa State Polytechnic University. All Rights Reserved.