Випуск 19. 2010 р. Одеський національний политехнічний університет

Інтелігенція і влада


Випуск 19. 2010 р., серія: Історія

Збірник призначений для науковців, аспірантів, студентів історичних спеціальностей, краєзнавців, музейних працівників та всіх, хто цікавиться історією України.

Громадсько політичний науковий збірник   

Шановні читачі   

Зміст   

Содержание   

Сontent   


ДЕЯКІ ПИТАННЯ НОВОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ.

Дьомін О. Б., Зінченко О. В.
Представники української еліти в Державній раді Російської імперії (1906-1917 рр.) (Загальна характеристика).

Константінова В. М.
Чиновники, інтелігенція, міщани...: населення Бердянська кінця XIX ст. за статистичними джерелами.

Романів Т. Б.
ІІІ-ІV Остап Терлецький (штрихи до портрета інтелігента).

Синявська О. О.
Українська політична еліта і національне питання на початку XX ст.

Федорченко О.В.
Еволюція православної релігійної освіти в Російський імперії у XIX столітті (пореформений період державно-освітньої політики).


ПИТАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НОВІТНЬОЇ ДОБИ.

Крайник Р. М.
Репресії проти південноукраїнських робітників під час голодомору 1932-1933 рр.

Кривдина І. Б.
Програмові засади та організаційні форми існування Гельсінського руху в Україні (1976-2010 рр.).

Кучерук М. С.
Бачення Народним Рухом України економічного розвитку нашої держави (законотворча робота з цього питання у Верховній Раді України IV скликання, 2002-2005 рр.).

Манолова О. П.
Турецько-українська торгово-економічна співпраця 1991- 2005 рр.

Митко А. М.
Роль інтелігенції у дорадчих органах публічної влади Волині.

Осипов В. М.
Людські втрати під час голодомору 1932-1933 років в Україні.

Полякова Л. I.
Особливості взаємодії Президента України з органами виконавчої влади (1991-2004 рр.).

Савчук Б. П., Гаврилюк Г. Б.
Мемуари як історичне джерело з вивчення долі вояків Української Галицької армії після її остаточної ліквідації .

Сафонова Н. В.
Розвиток педагогічної освіти в Україні в 20-х роках XX століття.

Cірук Н. М.
Ідеологічний нагляд за інтелігенцією в Україні (друга половина 40-х — початок 50-х років XX ст.)

Синельникова Д. Г.
Стан молочної промисловості у Волинській області (друга половина 1960-х — перша половина 1980-х рр.).

Штефан В. Л.
Колабораціонізм у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.

Тиский М. Г., Літковець Т. М.
Участь інтелігенції у процесі формування громадсько- політичних організацій на Волині.


ПЕРСОНАЛІЇ.

Корхова О. Є.
Місце і роль С. А. Подолинського в історії національно-визвольного руху XIX століття.

Левкун Я. І.
Іван Борковський — європейський вчений, твій син, Україно.


ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО.

Волкова С. М.
Джерела з історії місцевих органів влади Донбасу другої половини 20-30-х рр. XX ст

Гончарук Г. І.
Історія Народного Руху України як об'єкт наукових досліджень.

Скоморовський В. Б.
Значення творчості Івана Франка для розвитку української краєзнавчої науки .

Сингаївська Н. М.
Історіографія соціально економічної стратифікації шляхти Волині у другій половині XV — першій половині XVI ст.

Худякова Ю. С.
Історія виникнення і розвитку концепції управління як функції влади в сучасній Україні .

Цинова М. В.
До питання про становлення українознавства в Гарвардському університеті.

Ярмошик І. І.
Історико-етнографічні дослідження Волині та слов'янщини Зоріана Доленги-Ходаківського (1784-1825).


РЕЦЕНЗІЇ.

Цвілюк С. А.
Гончарук Г. И., Нагайцев А. Е. "Неравная борьба продолжалась: Этнический потенциал движения за независимую Украину по отечественным документам 1965-1974 годов. Часть третья". — О.: Астропринт. — 312 с.


ІНФОРМАЦІЯ.

Садовська Н. Ю.
Інтелігенція і влада.НАШІ АВТОРИ:

Волкова Світлана Миколаївна — аспірантка Донецького національного університету.

Гаврилюк Галина Борисівна — аспірант кафедри історіографії та джерелознавства Прикарпатського національного універ¬ситету ім. Василя Стефаника.

Гончарук Григорий Іванович — доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та етнографії України Одеського національного політехнічного університету, заслужений працівник освіти України.

Дьомін Олег Борисович — доктор історичних наук, професор завідувач кафедри нової та новітньої історії Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.

Зінченко Олена Володимирівна — кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства та політології Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків).

Константинова Вікторія Миколаївна — кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету.

Корхова Ольга Євгеніївна — аспирант кафердри істориї україни Одеського економічного університету.

Крайник Роман Миколайович — аспірант Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського.

Кривдина Інна Борисівна — кандидат історичних наук, доцент, викладач кафедри політології та права Одеського національного політехнічного університету.

Кучерук Марина Сергіївна — асистент кафедри історії та етнографії України Одеського національного політехнічного університету.

Левкун Ярослав Ілліч — здобувач наукового ступеню канд. іст. наук кафедри історії України Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

Літковець Тарас Миколайович — старший викладач кафедри політології Волинського національного університету ім. Л. Українки.

Манолова Олена Панасівна — аспірант кафедри всесвітньої історії Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Митко Антоніна Миколаївна — здобувач наукового ступеня кандидата політичних наук, асистент кафедри політології Волинського національного університету ім. Лесі Українки.

Осипов Владислав Миколайович — асистент кафедри історії та етнографії України Одеського національного політехнічного університету.

Полякова Лариса Іванівна — кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та правознавства Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, докторант кафедри новітньої історії України Запорізького національного університету.

Романів Тамара Богданівна — старший викладач кафедри українознавства Івано-Франківського національного медичного університету.

Савчук Борис Петрович — доктор історичних наук завідувач кафедри краєзнавства і туризму Прикарпатського націо¬нального університету ім. Василя Стефаника.

Садовська Надія Юрії'вна — здобувач наукового ступеня кафедри історії та етнографії України Одеського національного політехнічного університету.

Сафонова Надія Володимирівна — здобувач наукового ступеня кафедри історії та культури України Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди.

Сингаївська Наталія Миколаївна — аспірант кафедри історії України Житомирського державного університету ім. І. Франка.

Синельникова Дарія Григорівна — аспірант кафедри новітньої історії України Волинського національного університету ім. Лесі Українки.

Синявська Олена Олександрівна — кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.

Cірук Наталія Михайлівна — кандидат історичних наук, старший викладач кафедри новітньої історії України, начальник науково-дослідної частини Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Скоморовський Віталій Богданович — кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та теорії держави і права Івано- Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.

Тиский Микола Григорович — кандидат історичних наук, доцент кафедри політології Волинського національного університету ім. Лесі Українки.

Федоренко Світлана Анатоліївна — кандидат історичних наук, декан гуманітарного факультету, доцент кафедри соціально-політичних наук Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління.

Худякова Юлія Сергіївна — викладач Європейського університету (Одеська філія).

Цвілюк Семен Антонович — доктор історичних наук, професор кафедри українознавства Одеського державного університету внутрішніх справ.

Цинова Марина Вікторівна — аспірант кафедри історії та етнографії України Одеського національного політехнічного університету.

Штефан Василь Лук'янич — кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних наук та документознавства Кіровоградського національного технічного університету.

Ярмошик Іван Іванович — кандидат історичних наук, доцент, докторант Київського національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова.Наукове видання

Вгору

Copyright © 1998-2010 Odessa State Polytechnic University. All Rights Reserved.