Випуск 22. 2011 р. Одеський національний политехнічний університет

Інтелігенція і влада


Випуск 22. 2011 р., серія: Історія

Збірник призначений для науковців, аспірантів, студентів історичних спеціальностей, краєзнавців, музейних працівників та всіх, хто цікавиться історією України.

Громадсько-політичний науковий збірник   

Шановні читачі   

Зміст   

Содержание   

Сontent   


ДЕЯКІ ПИТАННЯ НОВОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Венгерська В. О.
Церковно-археологічні та єпархіальні товариства Правобережної України в конструюванні західних околиць Російської імперії

Верховцева І. Г.
До питання націєтворчої діяльності земських найманих працівників в Україні

Драч О. О.
Діяльність спеціальних комісій 1870-х рр. із питань вищої жіночої освіти в Російській імперії

Мельник О. В.
Педагогічні курси в Одесі (1903-1906 рр.): формування, структура, організація навчального процесу

Савченко В. А.
Анархісти Півдня України 1910-1914 рр.: від економічного терору до таємних профспілок

Хромов А. В.
Політика С. О. Тучкова щодо козацтва Півдня України в 1-й третині XIX століття

Черемісін О. В.
Скарги стосовно діяльності міського самоврядування та адміністративного управління Херсонської губернії кінця XVIII — початку XIX століття


ПИТАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НОВІТНЬОЇ ДОБИ

Гончарук Г. І.
Український фактор — могутня, перспективна сила

Кожанов А. В.
Участь Миколаївської крайової (обласної) організації Народного Руху України у парламентських виборах 1998 року

Козаченко О. М.
Ідейні попередники Народного Руху України на Одещині

Кучерук М. С.
Концепція зовнішньої політики України у баченні Народного Руху України

Лехан Л. Б.
Історичний досвід аграрної політики радянської влади в роки непу (1922-1928 рр.): деякі аспекти (на прикладах Лівобережної України)

Лопаков В. С.
Історія розвитку пенсійного забезпечення в Україні

Шановська О. А.
Протистояння інтелігенції та влади за часів «розвинутого соціалізму»

Швайка М. А.
Пограбування народу олігархами і корупціонерами під виглядом імітації так званих глибоких ринкових економічних реформ — загроза незалежності України

Шипотілова О. П.
Спроби протидії комуністичної партії становленню та функціонуванню Миколаївської крайової організації Народного Руху України (1989-1990 рр.)

Шишко О. Г.
«Одеська радянська республіка»: політика терору


ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Женгал К. В.
До питання історіографії профспілкового руху України: регіональний аспект

Ковальчук С. В.
Одеські кадети на сторінках партійної преси (за матеріалами газети «Речь» та журналу «Вестник Партии народной свободы»)

Осипов В. М.
Історіографія Голодомору 1932-1933 років на Одещині

Цинова М. В.
Науково-педагогічна діяльність української діаспори США в історіографії


ПЕРСОНАЛІЇ

Іваніченко Л. М.
Внесок В. Н.Станко у развиток етнології в Одесі


РЕЦЕНЗІЇ

Шановська О. А.
Адамович С. В. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України

НАШІ АВТОРИВгору

Copyright © 1998-2011 Odessa State Polytechnic University. All Rights Reserved.