Випуск 24. 2012 р. Одеський національний политехнічний університет

Інтелігенція і влада


Випуск 24. 2012 р., серія: Історія

Збірник призначений для науковців, аспірантів, студентів історичних спеціальностей, краєзнавців, музейних працівників та всіх, хто цікавиться історією України.

Громадсько-політичний науковий збірник   

Шановні читачі   

Зміст   

Содержание   

Сontent   


ДЕЯКІ ПИТАННЯ НОВОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Грицюта О. О.
Внесок Київського відділення Російського технічного товариства в технічний розвиток Південно-Західного краю Російської імперії у ІІ пол. ХІХ ст.

Джумига Є. Ю.
Паливна криза в Одесі у період Першої світової війни (1914–1917 рр.): соціальні аспекти проблеми

Драч О. О.
Робота комісії з питань жіночої освіти в Російській імперії в 1880-х рр. як визначення шляху розвитку вищої школи

Жук О. М.
Події національно-визвольної боротьби середини — другої половини XVII ст. та їх вплив на поселенську структуру українських земель

Степанова Г. І.
Виникнення театрально-драматичної антрепризи в Російській імперії

Федорик Ю. В.
Устрій та адміністративна структура Холмсько-Варшавської єпархії

Черемісін О. В.
Особливості організації адміністративного та муніципального управління Південною Україною в кінці XVIII — початку XIX століть


ПИТАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НОВІТНЬОЇ ДОБИ

Алексєєв С. В.
Історичні особливості трудової міграції населення України в перехідний до ринку період (1991–2004 рр.)

Антонишин А. П.
Балтський повіт в добу Гетьманату Павла Скоропадського (квітень — грудень 1918 року)

Білоус С. В.
Проголошення Бессарабської Радянської Соціалістичної Республіки у складі РРФСР 1919 р.: причини та наслідки

Герасимов Т. Ю.
Грошовий обіг у містах Подільської губернії за Гетьманату П. Скоропадського (29 квітня — 14 грудня 1918 р.)

Козаченко О. М.
Боротьба Одеської крайової організації Народного Руху України проти підписання нового союзного договору у 1990–1991 роках

Лехан Л. Б.
Голодомор 1932–1933 рр. як механізм упокорення українського селянства

Могилюк С. В.
Наука в генеральному окрузі «Дніпропетровськ» в період німецької окупації (1941–1943 рр.): вищі навчальні заклади на службі в окупантів (на прикладі діяльності Дніпропетровського українського державного університету та Дніпропетровського інституту інженерів транспорту)

Прилипко Р. Д.
Громадські роботи як форма трудової допомоги безробітним в УСРР у 20-х рр. ХХ ст.


ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Верховцева І. Г.
Соціокультурна спадщина українського Подунав’я: регіон як ментальне утворення

Гончарук Т. Г.
«Листок Русского общества пароходства и торговли» 1860 р.: прогресивна одеська газета напередодні «великої реформи»

Овсієнко С. Л., Мардаренко О. В.
Архівні та опубліковані документи і матеріали як джерело при вивченні діяльності Народного Руху України в умовах внутрішньопартійної кризи (1997–2002 рр.)

Яремчук В. П.
Як відбувалася взаємодія між найвищими партійними функціонерами та українською радянською історіографією

Ярмошик І. І.
Дослідження польськими авторами першої половини ХІХ ст. розвитку освітніх процесів на Волині


ПЕРСОНАЛІЇ

Ахмід С. С.
Внесок В. Г. Теплякова в розвиток археологічної науки Одеси

Маслюченко С. П.
Постать Сергія Подолинського в історіографії

Шишко О. Г.
Диктатура Муравйова в Одесі


РЕЦЕНЗІЇ

Овсієнко С. Л., Цвiлюк С. А.
Збірка, яка допомагає усвідомити (Сич О. Український націоналізм: традиція і модерн (вибрані статті, лекції, іетерв’ю, рецензії) — Івано-Франківськ, «Місто НВ», 2011. — 224 с.)


ІНФОРМАЦІЯ

Адамович С. В.
Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст

НАШІ АВТОРИВгору

Copyright © 1998-2012 Odessa State Polytechnic University. All Rights Reserved.