Випуск 27. 2012 р. Одеський національний политехнічний університет

Інтелігенція і влада


Випуск 27. 2012 р., серія: Історія

Збірник призначений для науковців, аспірантів, студентів історичних спеціальностей, краєзнавців, музейних працівників та всіх, хто цікавиться історією України.

Громадсько-політичний науковий збірник   

Шановні читачі   

Зміст   

Содержание   

Сontent   


ДЕЯКІ ПИТАННЯ НОВОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Антонишин А. П.
Соціальна сфера Поділля в період Української держави (квітень-грудень 1918 року)

Гончарук Т. Г.
Дії Комісії для покращення трактів, пов'язаних з торгівлею Одеси, щодо ремонту чумацьких доріг в Херсонській губернії на початку 1840-х рр

Діанова Н. М.
Православя у Новоросійському університеті

Мисечко А. І.
Про демократичні традиції українського народу (на прикладі Одеси ХІХ — початку ХХ ст.)

Моісеєва Т. М.
Джерела фінансування благодійних товариств Одеси (кін. ХІХ — поч. ХХ)

Савченко В. А.
До причин кризи анархістського руху в Україні 1908-1909 рр

Черемісін О. В.
Професійний портрет діячів міського самоврядування Херсона на рубежі ХІХ-ХХ століть

Якуніна А. О.
Діяльність відомих монархістів України


ПИТАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НОВІТНЬОЇ ДОБИ

Захарія С. Р.
Роль неформальних українських організацій 1980-х років у створенні Народного Руху за перебудову

Звонкова Г. Л.
Південний науковий центр АН УРСР: короткий історичний нарис

Ільницький В. І.
Структура Дрогобицької округи ОУН (1945-1952)

1Кіндрачук Н. М.
Розвиток культурного туризму в Карпатському регіоні України: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку

Кучерук М. С, Мардаренко О. В.
Концепція зовнішньої політики України Народного Руху України і діяльність партії на втілення програмових засад: українсько-російські відносини

Кязимова Г. X.
Освітянське «відродження» в зоні румунської окупації (1941-1944 рр.)

Литовський Д. В.
Утворення професійних організацій та становище єврейського вчительства в Україні за доби Центральної Ради

Маньківська Т. О.
Умови праці та соціальний захист учительства на Слобожанщині в період національно-визвольних змагань 1917-1921 рр

Потіха О. Б.
Роль УНДО в діяльності західноукраїнських педагогічних товариств (1930-1935)

Шипотілова О. П.
Діяльність Руху на Миколаївщині в процесі трансформації громадсько-політичної організації Народного Руху України в партію (лютий — грудень 1992 р.)


ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Іщенко А. А.
Перший Всеукраїнський з'їзд депутатів всіх рівнів в Сєвєродонецьку на сторінках одеської регіональної преси

Кожанов А. В.
Висвітлення пресою становлення та діяльності Народного Руху України (за матеріалами газет «Літературна Україна» та «Радянська Україна»)


ПЕРСОНАЛІЇ

Іваніченко Л. М.
Володимир Никифорович Станко — декан історичного факультету (1994-2003 рр.)

Побережець Г. С.
Життєвий шлях В'ячеслава Максимовича Чорновола


ІНФОРМАЦІЯ

Іваніченко Л. М.
Ювілей Григорія Івановича Гончарука — вченого та вчителя

НАШІ АВТОРИВгору

Copyright © 1998-2012 Odessa State Polytechnic University. All Rights Reserved.