Випуск 29. 2013 р. Одеський національний политехнічний університет

Інтелігенція і влада


Випуск 29. 2013 р., серія: Історія

Збірник призначений для науковців, аспірантів, студентів історичних спеціальностей, краєзнавців, музейних працівників та всіх, хто цікавиться історією України.

Громадсько-політичний науковий збірник   

Зміст / Содержание / Сontent   


ДЕЯКІ ПИТАННЯ НОВОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Єрич Т. Г.
Зміни системи навчання та виховання в кишинівській духовній семінарії в середині ХІХ ст.

Ложешник А. С.
Старшина Бузького козацького війська кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.: зміна функціональних обов’язків, чисельність та національний склад.

Назарова Є. П.
Південноукраїнські осередки партії кадетів на початку ХХ ст: основні тенденції розвитку.

Сердюк Ж. М.
Можливості професійної самореалізації жінок у сфері освіти на межі ХІХ – ХХ ст. (на прикладі жіночих гімназій Одеського навчального округу).


ПИТАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НОВІТНЬОЇ ДОБИ

Ісса Т. В.
Благодійницька діяльність представників дворянства київської губернії в роки першої світової війни.

Комнат Л. А.
Основні етапи євроінтеграції України.

Лопаков В. С.
Шляхи реформування пенсійного забезпечення в Україні.

Татаринов І. Є.
Діяльність Кишинівської єпархії з мобілізації матеріальних ресурсів на військові потреби (липень-грудень 1914 р.).

Татарова В. О.
Вплив політичних подій 1991 року в Україні на перейменування Одеських газет.

Шишко О. Г.
Відновлення влади Директорії УНР в Одесі.


ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Бабійчук Г. В.
Пам’ятки історичного та археологічного краєзнавства Миколаївшини.

Верховцева І. Г.
Становлення селянського самоврядування в Росії (за матеріалами ревізії волосних правлінь у 1863 р. В.П. Мещерським).

Волкова С. М.
Соціальні аспекти урбанізації Донбасу в 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.: історіографія проблеми.

Галушка Н. Б.
Виховний ідеал в сільських родинах 20-40 хх рр ХХ ст. (за матеріалами Кодимського та Миколаївського районів Одеської області).

Гончарук Г. І.
До питання про створення обласних та крайових організацій Народного Руху України (1989 – 1992 роки).

Гончарук Т. Г.
Публікації М. Сависа на сторінках газети «Одесский вестник» кінця 1850-х – першої половини 1860-х рр.: колишній кирило – мефодієвець про проблеми одеського життя реформеної доби.

Зуляк М. І.
Радянофільська тематика Львівського часопису «Нові шляхи» (1929-1932 рр.).

Коханова О. О.
Проблема суспільно-політичного становища жінки в Радянській Україні в період 1920-1930-х рр. в пострадянській історіографії.

Моісеєва Т. М.
Громади сестер милосердя: критерії формування сестринського персоналу (за матеріалами статутів).

Федорова А. І.
Маргіналістика у вивченні історії старообрядництва Подунав’я.


ПЕРСОНАЛІЇ

Ґудзь В. В.

Джеймс Мейс як вчений і особистість та його стосунки із владними колами.

Іваніченко Л. М.
Участь В.Н. Станко у створенні та діяльності лабораторії археології та етнології Степової України ОНУ ім. І.І. Мечникова.

Ільченко А. П.
Україна – не Росія: роль Л.Д. Кучми у вирішенні російсько-українського конфлікту навколо острову Тузли.

Мельник О. В.
Діяльність Є.М. Щепкіна на Одеських вищих жіночих курсах (1906-1918 рр.).Вгору

Copyright © 1998-2013 Odessa State Polytechnic University. All Rights Reserved.