Випуск 31. 2014 р. Одеський національний политехнічний університет

Інтелігенція і влада


Випуск 31. 2014 р., серія: Історія

Збірник призначений для науковців, аспірантів, студентів історичних спеціальностей, краєзнавців, музейних працівників та всіх, хто цікавиться історією України.

Громадсько-політичний науковий збірник   

Зміст / Содержание / Сontent   


ДЕЯКІ ПИТАННЯ НОВОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Дрогобицька О. Я.
Авторитет вчителя у галицькому селі (друга половина ХІХ — початок XX століття)

Цубенко В. Л.
Військова організація Новоросійського (Херсонського) військового поселення кавалерії (1817-1857)


ПИТАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НОВІТНЬОЇ ДОБИ

Алексєєв С. В.
Розвиток товарних бірж в Україні в умовах становлення ринку (1991-2004 рр.)

Арабаджи К. Г.
Сучасний стан державного регулювання сімейної політики, з урахуванням досвіду розвинених країн світу

Гончарук Г. І.
Політичний землетрус в Україні у 1989 році

Кіндрачук Н. М.
Освіта в Україні протягом 60-х рр. XX ст.: загальні тенденції та національні особливості

Кучерук М. С.
Про проблему формування громадянського суспільства в незалежній Україні

Мазурок О. М.
Роль товариств «Медична громада», «Основа» та «Кружок правників» у діяльності професійної організації українського студентства «Профорус» упродовж 1921-1926 рр

Мельник O. В.
Міфологеми в російсько-українському протистоянні 2014 року: мета, спосіб використання та значення для ідеологічно-пропагандистської кампанії у суспільстві (за матеріалами інтернет-простору)

Поліщук А. С.
Становлення соціально-побутової сфери на Поділлі у середині 60-80-х рр. XX ст

Татарова В. O.
Політичне становище Комуністичної партії України в 1991-1994 рр. на основі матеріалів газетних видань міста Одеси та Одещини

Шановська O. А.
До питання про соціальну позицію радянської інтелігенції

Шишко O. Г.
Соціальний фактор в діяльності одеського комітету РСДРП(б) (березень-червень 1917 року)

Шушкевич Ю. O.
Участь народного руху України у виборах 1998 року за матеріалами газети «Волинь»


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Джус Ю. Я.
Економічні реформи 1948 року у ФРН як передумова науково-технологічного прогресу 1950-х —1970-х рр

Уварова O. O.
Заступницька політика османським християнам в контексті зовнішньополітичного курсу Російської імперії (остання чверть XVIII — початок ХІХ ст.)


ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Іваніченко Л. М.
Економічна історія Одеси у монографічних дослідженнях

Гончарова Н. О.
Тема дворянської благодійності у працях Таврійської ученої архівної комісії

Корнієнко К. В.
Преса як джерело дослідження профспілкового руху України періоду незалежності

Саманцов О. П.
Бюджети промислових робітників поч. XX ст. у дослідженні С. Прокоповича

Сливка Л. В.
Українсько-польська дискусія про етнічне походження дробної шляхти Галичини


ПЕРСОНАЛІЇ

Авраменко О. І.
Висвітлення діяльності одеського градоначальника О. І. Левшина на шпальтах газети «Одесский вестник» 1830-х рр

Ільченко А. П.
Л. Д. Кучма в президентських виборах 1994 р. —початок зародження біполярної системи українського електорального поля

Комнат Л. А.
Сходження Віктора Ющенка на політичний «Олімп» влади

Левкун Я. І.
Епістолярна спадщина Івана Борковського, чеського археолога, українця за походженням

Чістякова І. М., Кривдіна І.Б.
Еволюція світогляду Л. Г. Лук'яненкаВгору

Copyright © 1998-2014 Odessa State Polytechnic University. All Rights Reserved.