Выпуск 4. 2010 г. Одеський національний політехнічний університет

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ І ТЕСТОВИХ ФОРМ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Наказом по ОНПУ № 101 від 21.12.2005 р. організовано постійно діючий науково-методичний семінар «Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу і тестових форм контролю знань студентів» для впровадження положень Болонської декларації на засадах європейських норм навчання в ОНПУ. За другий рік існування семінару були подані доповіді та матеріали науково-методичних досліджень щодо кредитно-модульної системи і діагностики навчального процесу за допомогою тестування, які ввійшли до цього збірника
Матеріали науково-методичного семінару
Випуск 4/2010

600 468 байт Давыдов В.И., доц., Фомин П.Н.,кафедра системного программного обеспечения
Инструментальное обеспечение руководителя студенческих работ

393 818 байт Добров С.Б., доц., кафедра культурологии и искусствоведения ОНПУ
Universitas

200 616 байт Арцибашева Н.М., доц., Табулін В.Л., асист.кафедра автомобільного транспорту, ОНПУ
Особливості тестування в сучасних умовах як методу педагогічного контролю

172 589 байт Зотеев О.Е., доц., кафедра атомных электрических станций ОНПУ
«Болонский процесс» или как уничтожается высшая школа в Украине

254 060 байт Кобальчинська Є.А., асист., кафедра менеджменту, ОНПУ
Сучасні комп’ютерні технології тестування знань в навчальному процесі

201 007 байт Колеснікова К.В., к.т.н., доц., кафедра Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні ОНПУ
Концептуальні засади побудови автоматизованої системи тренінгу персоналу дугової сталеплавильної печі

191 403 байт Милютина Е. Н., ст. преп. Чумакова Е. А., ст. преп.кафедра лингводидактики, ОНПУ
Тест как одна из форм контроля знаний студентов-иностранцев

262 271 байт Сафронов А.С., доц., кафедра Информационной безопасности, ОНПУ
Анализ вопросов организации и управления систем дистанционного обучения

187 920 байт Тодорцева Ю.В., ст.викл., кафедра соціальної роботи та кадрового менеджменту, ОНПУ
Педагогіка толерантності як концептуальна основа професійної діяльності викладача вищої національної школи

197 053 байт Ткачук С.В., викл., спеціаліст І категорії, заступник директора з методичної роботи Новокаховського політехнічного коледжу,ОНПУ
Профілювання цінності проектів освітньої діяльності для навчальних закладів

219 479 байт Гогунский В.Д., д.т.н., проф., Плетнёва С.И., магистр,кафедра управления системами безопасности жизнедеятельности ОНПУ
Современные информационные системы для внешних коммуникаций в учебе и бизнесе

263 108 байт Усатюк І.І., доц., кафедра теоретичних основ хімії ОНПУ
Проблеми фундаменталізації освіти у технічному університеті

170 575 байт Федорова А.І., доц., кафедра історії та етнографії України, ОНПУ
Тестова перевірка знань студентів: плюси та мінуси (на прикладі «Всесвітньої історії»)

175 851 байт Чернявский А.И., аспирант, кафедра управления системами безопасности жизнедеятельности ОНПУ
Игровые модели обучения на основе шаблонов

198 389 байт Яковенко Є.О., зав.лабораторією, Херсонський політехнічний коледж ОНПУ
Модель комплексної оцінки рівня освоєння знань навчального закладу

254 974 байт Яковенко О.Є., к.т.н., Херсонський політехнічний коледж ОНПУ
Тонконогий В.М., д.т.н., проф.,завідувач кафедри Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні ОНПУ
Моделі управління знаннями в навчальному закладіВверх

Copyright © 2006-2010 Odessa State Polytechnic University. All Rights Reserved.