Выпуск 5. 2011 г. Одеський національний политехнічний університет

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ І ТЕСТОВИХ ФОРМ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Наказом по ОНПУ № 101 від 21.12.2005 р. організовано постійно діючий науково-методичний семінар «Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу і тестових форм контролю знань студентів» для впровадження положень Болонської декларації на засадах європейських норм навчання в ОНПУ. За другий рік існування семінару були подані доповіді та матеріали науково-методичних досліджень щодо кредитно-модульної системи і діагностики навчального процесу за допомогою тестування, які ввійшли до цього збірника
Матеріали науково-методичного семінару
Випуск 5/2011

600 468 байт Оборський Г.О., д.т.н., проф., ректор ОНПУ
Гогунський В.Д., д.т.н., проф., кафедра управління системами безпеки життєдіяльності ОНПУ
Савєльєва О.С., к.т.н., доц., начальник навчального відділу ОНПУ
Система стандартів щодо управління якістю освіти у вищому навчальному закладі

393 818 байт Арапова О.М., ст. викл. кафедра менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності ОНПУ
Компетентнісний підхід у професійній освіті при орієнтації на самостійну роботу студентів

200 616 байт Баранова Т.Н., ст. преп., институт подготовки иностранных граждан ОНПУ
Гуськова Е.Д., ст. преп., институт подготовки иностранных граждан ОНПУ
Клёпова И.В., ст. преп., институт подготовки иностранных граждан ОНПУ
Минина Л.И., ст. преп., институт подготовки иностранных граждан ОНПУ
Савельев А.А., доц., институт подготовки иностранных граждан ОНПУ
Преподаватель в системе дистанционного обучения

172 589 байт Березовский С.А., доц., директор Центра «ПоліТехІнфо»
3D моделирование коммутационной структуры как инновационная обучающая технология

254 060 байт Вайсман В.О., д-р техн. наук, проф., філія кафедри інформаційних технологій проектування у машинобудуванні (Холдингова компанія МІКРОН®)
Величко C.О., інженер, філія кафедри інформаційних технологій проектування у машинобудуванні (Холдингова компанія МІКРОН®)
Натальчишин В.В., інженер, філія кафедри інформаційних технологій проектування у машинобудуванні (Холдингова компанія МІКРОН®)
Основи управління знаннями в проектно керованій організації

201 007 байт Высоцкий В.Ю., аспирант, кафедра управления системами безопасности жизнедеятельности, ОНПУ
Построение адаптивной среды обучения с интеграцией в предметную область

191 403 байт Глушко І.М., ст. викл., кафедра інформаційних технологій проектування в машинобудуванні ОНПУ
Королькова М.В., ст. викл., кафедра інформаційних технологій проектування в машинобудуванні ОНПУ
Комп’ютерне математичне моделювання у викладанні технічних дисциплін

262 271 байт Гугнин В.П., к.т.н., доц., кафедра металорізальних верстатів, метрології та сертифікації ОНПУ
Применение технологий National Instruments при проведении лабораторных занятий

187 920 байт Євтіфєєв С.Л., к.т.н., доц., кафедра технології конструкційних матеріалів та матеріалознавства ОНПУ
Мотивація при використанні навчальних систем

197 053 байт Кнюх О.Б., ст. викл., кафедра підйомно-транспортного і робототехнічного обладнання ОНПУ
Семеніченко В.Г., ас., кафедра підйомно-транспортного і робототехнічного обладнання ОНПУ
Вудвуд О.М., ас., кафедра підйомно-транспортного і робототехнічного обладнання ОНПУ
Досвід реалізації форм адаптивного навчання на кафедрі

219 479 байт Колесніков О.Є., к.т.н., доц., інститут дистанційної і заочної освіти ОНПУ
Бутенко О.Г., к.т.н., доц., інститут дистанційної і заочної освіти ОНПУ
Першочергові завдання проекту «Дистанційна освіта»

263 108 байт Колесникова Е.В., к.т.н., доц., кафедра информационных технологий проектирования в машиностроении ОНПУ
Использование информационных технологий при обучении специальным инженерным дисциплинам

170 575 байт Коляда А.С., аспирант, кафедра управления системами безопасности жизнедеятельности ОНПУ
Гогунский В.Д., д.т.н., проф., кафедра управления системами безопасности жизнедеятельности ОНПУ
Разработка интеллектуальных систем обучения с применением программных агентов

175 851 байт Коляда-Березовская Т.Ф., к.ф.н., доц., кафедра документоведения и информационной деятельности ОНПУ
Инновационное оценивание в контексте инновационного обучения

198 389 байт Коряченко А.А., аспирант, кафедра технологии и управления литейными процессами ОНПУ
Лысенко Т.В., д.т.н., проф., кафедра технологии и управления литейными процессами ОНПУ
Становский А.Л., дт.н., проф., кафедра нефтегазового и химического машиностроения ОНПУ
ТТехнология идентификации лица, выполнившего решение при дистанционной подготовке специалистов - литейщиков

254 974 байт Крупенина Л.В., канд. культурології, ст. викл., кафедра культурологии и искусствоведения ГФ ОНПУ
Традиционная система контроля знаний как средство повышения качества образования

177 468 байт Кузнецова Л.А., ст. преп., кафедра информационной безопасности ОНПУ
Яцык Э.А., асс., кафедра информационной безопасности ОНПУ
Понимание проблем вхождения украинских вузов в Болонский процесс

198 389 байт Москалюк А.Ю., ст. викл., кафедра управління системами безпеки життєдіяльності ОНПУ
Оптимизация информационного обеспечения охраны труда

375 017 байт Моспан Т.Н., ст. викл., кафедра теоретических основ и общей электротехники ОНПУ
Интуитивное, ассоциативное и логическое мышление как инструменты обучения

205 007 байт Оборська Г.О., к.т.н., ст. викл., кафедра управління системами безпеки життєдіяльності ОНПУ
Власенко О.В., асистент, кафедра управління системами безпеки життєдіяльності ОНПУ
Яковенко В.Д., к.т.н., доц., голова циклової комісії з інформатики, Херсонський політехнічний коледж ОНПУ
Марківска модель рівнів досконалості для управління якістю освіти у навчальному закладі

211 158 байт Озернюк О.Т., к.т.н., доц., кафедра управления системами безопасности жизнедеятельности ОНПУ
Построение виртуальной модели производственного объекта для решения вопросов безопасности в дипломном проектировании

208 520 байт Олещук О.В., к. т. н., кафедра компьютерных интеллектуальных систем и сетей ОНПУ
Эффективная обратная связь в обучении

165 941 байт Ткачук С.В., викл., спеціаліст І категорії, заступник директора з методичної роботи Новокаховського політехнічного коледжу ОНПУ
Гогунський В.Д., д.т.н., проф., кафедра управління системами безпеки життєдіяльності ОНПУ
Концепція та модель профілювання створюваної цінності у вищому навчальному закладі

213 190 байт Чернявський О.І., асистент., кафедра управління системами безпеки життєдіяльності ОНПУ
Критерії вибору оптимальних ігрових стратегій та моделювання ігрової динамічної системи

214 930 байт Чиркова Т. В., ст. викл., кафедра соціальної роботи та кадрового менеджменту ОНПУ
Організація самостійної роботи студентів в ВНЗ

325 320 байт Ярошенко І.В., к.х.н., доц., кафедра теоретичних основ хімії ОНПУ
Шапкін В.А., к.х.н., доц., кафедра теоретичних основ хімії ОНПУ
Шендрик В.П., к.х.н., доц., кафедра теоретичних основ хімії ОНПУ
Деякі питання організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання

159 765 байт Яковенко Є.О., аспірант, Херсонський політехнічний коледж ОНПУ
Арбузова Ю.В., інженер, Херсонський політехнічний коледж ОНПУ
Тонконогий В.М., д.т.н., проф., кафедра інформаційних технологій проектування в машинобудуванні ОНПУ
Стандартизація в навчальному процесіВверх

Copyright © 2006-2011 Odessa State Polytechnic University. All Rights Reserved.