Выпуск 11. 2015 г. Одеський національний политехнічний університет

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ І ТЕСТОВИХ ФОРМ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Наказом по ОНПУ № 101 від 21.12.2005 р. організовано постійно діючий науково-методичний семінар «Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу і тестових форм контролю знань студентів» для впровадження положень Болонської декларації на засадах європейських норм навчання в ОНПУ. У 2015 р. на семінарі були представлені доповіді та матеріали науково-методичних досліджень щодо розвитку методологічних основ організації навчання та впровадження наукових досліджень у навчальний процес, які ввійшли до цього збірника.
Матеріали науково-методичного семінару
Випуск 11/2015

ЗМІСТ

Гогунcький В.Д., д-р техн. наук, проф.,
Бондар В.І., ст. викл.,
Літвінов,В.Ф., канд. ф.-м. наук, доц.кафедра управліня системами безпеки життєдіяльності, Одеський нацональний політехнічний університет
Методологічні основи управління проектами в слабоструктурованих організаційно-технічних системах

Коляда, А.С., асистент,
Яковенко, В.О., аспирант, кафедра управления системами безопасности жизнедеятельности, Одесский национальный политехнический университет
Структура метаданных научных публикаций и их категоризация.

Озернюк О.Т., к.т.н., доцент,
Чернявский А.И., ассистент, кафедра Управления системами безопасности жизнедеятельности, Одесский национальный политехнический университет
Оценка устойчивости башенных и портальных кранов от угона ветром при чрезвычайных ситуациях

Лук’янов Д.В., канд. техн. наук, доц. кафедра психології, Білоруський державний університет,
Колесніков О.Є., к.т.н., доцент, кафедра Управління системами безпеки життєдіяльності, Одеський національний політехнічний університет
Властивості структурних моделей процесів проектного управліннях

Колесников А.Е., к.т.н., доцент,
Миколюк А.Н., инженер, кафедра Управления системами безопасности жизнедеятельльности, Одесский национальный политехнический университет
Трансформация знаний в компетентность при программировании операции сложения

Гогунський В.Д., д-р техн. наук, проф.,
Гавриш О.В., ст. викл., кафедра управліня системами безпеки життєдіяльності, Одеський нацональний політехнічний університет
Ткачук С.В., викл., Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
Моделі компетентнісного навчання

Руденко С.В., д-р техн. наук, проф., Одесский нацональный морской університет,
Гогунский В.Д., д-р техн. наук, проф., кафедра управления системами безопасности жизнедеятельности, Одесский национальный политехнический университет;
Олех Т.М., канд. техн. наук, кафедра высшей математики и моделирования систем, Одесский национальный политехнический университет
Определение выбросов вредных веществ от локомотивов на участке Долинская - Николаев

Колесников А.Е., канд. техн. наук, доц.,
Бабюк С.Н., канд. воен. наук, доц,
Столевич Т.Б., канд. с.-г. наук, доц.,
Чернега Ю.С., асистент,
Козерацкий Г.В., асистент, кафедра управления системами безопасности жизнедеятельности, Одесский национальный политехнический университет
Концепция построения учебного курса «Безопасность жизнедеятельности»

Гогунский В.Д., д-р техн. наук, проф.,
Коляда А.С., ассистент, кафедра управления системами безопасности жизнедеятельности, Одесский национальный политехнический университет
Интегральная оценка публикационной активности в основных наукометрических базах

Колесникова Е.В., д-р техн. наук, проф., кафедра «Інформационные технологии проектирования в машиностроении»,
Васильева В.Ю., ведущий специалист, отдел МИП, сектор инновационных технологий образования, Одесский национальный политехнический университет
Праці Одеського політехнічного університету в дзеркалі Google Академія

Отрадская Т.В., препод.-методист, Одесский колледж «Сервер»
Модель управления качеством в сфере образования по стандартам ISO

Москалюк А. Ю., ст. преподаватель,
Пурич В.Н., канд. техн. наук, доцент,
Казерацкий Г. В., ассистент, кафедра управления системами безопасности жизнедеятельности, Одесский национальный политехнический университет;
Проектный менеджмент трудоохранной деятельности предприятия

Олех Г.С, магістрант,
Колеснікова К.В., д-р техн. наук, проф., кафедра «Інформаційні технології проектування в машинобудуванні», Одеський національний політехнічний університет
Цілепокладання як складова функцій управління


Вверх

Copyright © 2006-2015 Odessa State Polytechnic University. All Rights Reserved.